iTEC Geleceğin Sınıflarının Tasarımıdır. Proje,Avrupa çapında 15 Eğitim Bakanlığının katılı ile öğretmenleri, politika yapıcıları, pedagoji uzmanlarını, yenilikçi öğretim uygulamaların tanıtmak üzere

  eğitim süreçlerinin her raşamasındaki temsilcileri bir araya getirmektedir.

  iTEC içindeki eğitim araçları ve kaynakları, 19 Avrupa ülkesindeki 2.000'den fazla sınıfta temelde öğretme ve öğrenmeyi yineden tasarlayabilecek sürdürülebilir bir model sağlamak amacıyla pilot çalışmları yapılmıştır.  iTEC'in amacı sistematik bir değişim meydana getirmektir. Avrupa'daki çocukları 21. Yüzyılın iş ve toplumuna hazırlamak için mevcut ve gelişmekte olan teknolojileri Öğrenme Etkinliklenini katmaktadır.

  Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programından finansmanlı "Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler (iTEC) Projesi"Avrupa çapında, 18 ülkenin Eğitim Bakanlıklarına bağlı pilot okullarda Eylül 2010'dan beri uygulanmaktadır. 5 fazdan oluşan ve 3. fazdan itibaren yaygınlaştırılma sürecine giren projeye ülkemiz adına Bakanlığımız, 26 Nisan 2010 tarihli iTEC Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup 14/02/2012 tarih ve 2792 sayılı Bakan Onayı ile Yeğitek tarafından yürütülmektedir. Yeni teknolojilerin Yenilikçi Pedagojiler ile uygulanmasına odaklı bir Eğitim-Öğretim Projesi olan iTEC ile öğrencilerin müfredat gereksinimlerini proje tabanlı öğrenme modeli üzerine kurulu Öğrenme Hikayeleri ve destekleyici web araçlarını kullanarak karşılamaktadır. Proje kapsamda öğretmenlere Öğrenme Hikayeleri ve Öğrenme Aktiviteleri arşivi sunulmakta ve kullanımı için rehberlik edilmektedir. Bu Öğrenme Hikayeleri ve Öğrenme Aktiviteleri öncelikle iTEC projesinin bir parçası olarak geliştirildi ve teknolojiyi kullanarak, müfredat öğretiminde yeni ve ilgi çekici yaklaşımlar benimsetmek için Avrupa çapında öğretmenlere ilham vermede son derece başarılı olduğu kanıtlandı Öğrenme Hikayeleri tasarımı, 21. Yüzyıl becerileri ve öğretmen yeterlikleri araştırmaları ile desteklenmektedir. Bu alandaki önceki çalışmaların özellikle UNESCO yeterlik çerçevenin pratik kullanımını kolaylaştıran bir öğretmen yeterlilik çerçevesi benimsenmiştir. Yetkinliklerin Öğrenme Aktiviteleri ile eşleştirilmesi ayrıca öğretmenlere, geliştirmek istedikleri yetkinliklere göre Öğrenme Aktivitelerini seçme imkanı verir.
  iTEC 2013 Özeti: 

 

  iTEC Yaklaşımı Nedir?

  Gençleri 21. Yüzyıl toplumu ve işyeri fırsat ve zorluklarını karşılayacak yetki ve tutumlar ile daha iyi donatmak için sınıf uygulamalarında değişiklik meydana getirmek üzere tasarlanmıştır. Yaklaşım, teknoloji destekli yenilikçi pedagojik yaklaşımlar kullanarak, Geleceğin sınıfı senaryolarına ve Çekici ve etkili Öğrenme Aktiviteleri sistematik tasarımına dayanır. 

  Öğrenme Senaryoları

   • Öğrenme senaryoları sınıf içi öğrenme deneyimlerinin genel açıklamasıdır. Eğitimde, toplumda ve teknolojide ortaya çıkan eğilimlerden alınıp uyarlanırlar.
   • Öğrenmenin gerçekleştiği bağlamı ve çevreyi açıklarlar.Ayrıca öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişimi açıklarlar.
   • Amaçları, öğretmenlerin hâlihazırdaki uygulamalarını değerlendirmeleri ve tekrar düşünmelerini sağlamak için öğretme ve öğrenme vizyonu sağlamaktır.[/col]

  Öğrenme Hikayeleri

   • Öğrenme etkinliklerinin paketlenmiş halidir.
   • Öyküsel anlatıma sahiptirler.
   • Öğretmenlerin en fazla ilgisini çeken bölümdür.
   • Bir hikaye anlat, bir oyun oluştur, sınav hazırlığını öğrenme etkinliklerine gömme

  Öğrenme Etkinlikleri

   • Öğrenme senaryolarına dayanırlar ve sınıf etkinliklerini açıklarlar. Grupla çalışma, bireysel çalışma, hayal et, yansıt aktiviteleri vardır. [/col] [/row] 

  Okullanda iTEC Öğrenme etkinliklerinin Etkisi

  Okullarda iTEC Öğrenme Çalışmalarının etkisini değerlendirmek,  iTEC okullarında yaşanan gerçek deneyimin ölçülebilmesi amaçlandı. Toplanan verinin hacmi değerlendirme için eşsiz bir veri sağladı. iTEC'in Öğrenme ve Öğretmeye dair kanıtları için  öğrenciler üzerine özellikle odaklanıldı. Projeye ait tüm değerlendirme verileri öğrenme çıktıları, öğretmenlerin dijital yeterlilikleri ve BİT'in pedagojik kullanımı açısından ayrıntılı olarak analiz edildiler.  Proje ortağı Manchester Metropolitan Üniversitesi tarafından hazırlanan değerlendirme raporu, hem öğretmenler hem de öğretmenler açısından iTEC yenilikçi öğrenme faaliyetlerinin üst düzey olumlu yanlarını ortaya koydu. iTEC öğrenme etkinlikleri uygulanan sınıflarına etkin ve ölçülebilir bir etki getirdi.

  Raporun tamamın okumak için: "Evidence of the impact of iTEC on learning and teaching" (PDF-İNG)

  iTEC Projesinin Sonuçlarının Yaygınlaştırılması

  Geçtiğimiz üç yıl boyunca, iTEC konsoryumu okullardaki mevcut BİT kullanımını yeniden gözden geçirerek yeni bir süreç tasarlamışlardır.Teknoloji henüz tam olarak sınıf uygulamarının sistematik bir parçası olarak yararlanılmadığı ve hem okul içinde hemd eokul dışında tam olarak entegre edilemediği için projenin son yılında "kaynaştırma boşluğu" odalark adlandırılan yeni bir döneme girerek okullara ve Eğitim Bakanlıklarına somut rehberler ve araçlar sunmaktadır.

  Geleceğin Sınıflarının Araçkitleriyle braber (Eduvista, Edukata and Eduteka), iTEC Proje ulusal ve uluslararası düzeyde değişim destekleyen bir dizi girişim önerdi. Bu girişimlere okulların kendi kendilerini inceleme programları, öğretmen eğitimeri ve Sürekli Mesleki Gelişim girişimleri ile Gelişmiş Öğretmen Elçileri (advanced teacher ambassadors) dahildir. Bütün bu yaklaşımların bir veya birden fazlada başarılı olduğunu proje boyunca gördük.

  Projenin son yılında, bu etkin modelllerin Avrupa çapında nasıl yaygınlaştırılacağına dair bir plan sunulmakta ve iTEC Araçlarının Avrupa düzeyinde eğitim reformlarını nasıl destekleyeceğinin stratejisi oluşturulmaktadır.

  Yenilik için sağlanan araçlar

  iTEC proje yenilikçi ve ilham verici Öğrenme Aktivitelerini öğretmenlere sağlarken, kendi çalışmalarıyla, bazı etkileyici sonuçları elde etmesi mümkün olmuştur. iTEC projesinin amacı bu değişikliğin sadece pilot okullarda değil tüm Avrupa genelindeki okullarda gerçekleşmesini sağlamaktır. Peki bu nasıl sağlanabilir?

  iTEC okulların ve diğer önemli eğitim paydaşların yardımıyla geleceğin sınıflarındaki öğretme ve öğrenme yöntemlerine bir vizyon oluşturmak için araçlar oluşturdu.  Araçların oluşturma süreçlerinde Avrupada'ki sosyal, politik ve teknik çeşitlilikte göz önüne alınarak sınıf, okul ve ulusal seviyelerdeki polikalırın gelişmesine katkı sağlayabilecek bir dizi araç paketlendi.

  Oluşturulan araçlar şunlardır. 

   

   

   

  iTEC, Avrupa Okul ağı (EUN) tarafından koordine edilmektedir ve Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı tarafından finanse edilmektedir. Bu site sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.