Bu bölümde iTEC sonuçları, çıktıları, makaleler ve diğer sonuçlar hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

   
     

  Okulların pilot değerlendirmesi:
  iTEC Projesi dört yıl içinde uygulanmıştır (2010-2014), tasarım ve öğretim etkinliklerinin testi ise beş ayrı fazda gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme iTEC öğrenme faaliyetlerinin potansiyelleri ile destekleyici ve engelleyici faktörlerinin belirlenmesi için projenin ayrılmaz bir parçasıdır. 

  Buradan proje sonuçlarının tümüne İngilizce olarak erişebilirsiniz

  Proje final sonuçları, yazım işleminin tamamlanmasının ardından, bu sayfada yayınlanacaktır.

   

     
     
  Bildiriler, makaleler ve sunumlar:
  iTEC ortakları proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında makaleler ve bulgular yayınlanmıştır.
  Makale, bildiri ve sunumlar, bazıları online olmak üzere mevcuttur. Daha fazlası burada

   

   

   

  iTEC, Avrupa Okul ağı (EUN) tarafından koordine edilmektedir ve Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı tarafından finanse edilmektedir. Bu site sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.